ROYAL CANIN

V rámci spolupráce nášho klubu SKBO s firmou Pharmacopola spol. s r.o. ( www.pharmacopola.sk ) majú všetci naši členovia zvýhodnené podmienky pri kúpe krmiva značky Royal Canin.

Každý člen SKBO môže priamo objednávať v pondelok až piatok od 7.h - 19.h na predaj@pharmacopola.sk alebo 0907 801 100. Minimálne sa objednáva 2 vrecia alebo tovar v hodnote 100 €.

Špeciálny cenník s výraznými zľavami pre členov SKBO je nutné si vyžiadať u tajomníčky klubu ( info.skbo@gmail.com, 0907 503 799), nakoľko je dostupný LEN pre členov SKBO.


Pridané: 24.04.2012, zverejnené do: 2012/06/22
Majstrovstvá sveta belgických ovčiakov (FMBB)

Majstrovstvá sveta belgických ovčiakov (FMBB) 2012 sa konali 3. – 6.5.2012 v Taliansku neďaleko Ríma.

Prihlásení pretekári za Slovenský klub belgických ovčiakov a zároveň za Slovensko:

Koberčík Viliam so psom Pard de Alphaville Bohemia
Šlahor Pavol so psom Fox von der Schoenen Ecke
Trauer Miroslav so psom AXELL Bohemia Atevy

Priebežné informácie budú k dispozícii na facebooku

13. miesto Miroslav Trauer s Axell Bohemia Atevy a perfektné 19. miesto vo finále MS.

21. miesto Viliam Koberčík s Pard de Alphaville Bohemia, 1 bod chýbal k postupu do finále

24. miesto Pavol Šlahors Fox von der schoonnen Ecke 2 body k postupu do finále a najmladší pes na MS.

Slovenské družstvo skončilo na zatiaľ historicky najúspešnejšom 5. mieste z 22. zúčastnených krajín.

Veľká vďaka patrí sponzorovi Jánovi Tóthovi a firme Z POLYTANU SK za krásne reprezentačné oblečenie, ktoré sa naozaj páčilo a dávalo slovenskej reprezentácii identitu ku klubu a ku krajine.


Pridané: 18.04.2012, zverejnené do: 2012/06/14
Povinnosť tetovať

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že aj naďalej pretrváva v našom klube povinnosť označovať narodené šteňatá TETOVANÍM. Šteniatka určené na export má potom chovateľ ešte povinnosť aj začipovať a nechať im vystaviť medzinárodný Petpassport.

Povinnosť tetovať šteniatka narodené v KCHPBO upravuje platný Chovateľský poriadok KCHPBO. Zmenu Chovateľského poriadku má v kompetencii len Výročná členská schôdza, ktorá sa zvoláva raz za štyri roky.Pridané: 10.10.2011, zverejnené do: 2012/01/10
Majstrovstvá Slovenska vo výkone BO
Fotogaléria:

MSR BO IPO 1

MSR BO IPO 3

Pridané: 13.09.2011, zverejnené do: 2012/02/21
Pozvánka / Invitation

Pridaná pozvánka na Otvorené Majstrovstvá Slovenska BO vo výkoneBelgian Shepherds Slovak Open Championship 2011


Pridané: 21.07.2011, zverejnené do: 2011/09/21
Výzva pre majiteľov BO

Vyzývame v‘etkých majiteľov BO v‘etkých variet, súčasných aj minulých, ktorí dosiahli so svojimi psami významné výsledky na poli práce, chovu alebo výstav, aby (predbežne) do konca kalendárneho roka 2011 posielali potrebné podklady zodpovednej osobe.

Zodpovedné osoby:
Jozef Novák, email: jozefnovak90@gmail.com
Sandra Hinerová, email: nigen@centrum.sk


Pridané: 18.07.2011, zverejnené do: 2011/09/18
Letný výcvikový tábor

29. 8. - 4. 9. 2011
Výcvikové stredisko Z POLYTANU SK - Ranč Nový Dvor, Malý Lapá‘ 1
propozície


Pridané: 18.07.2011, zverejnené do: 2011/09/18
výsledky výstavy

povýstavný katalóg


Pridané: 03.06.2011, zverejnené do: 2011/08/03
zverejnené základné dokumenty klubu

- stanovy klubu .pdf
- chovateľský poriadok .pdf
- bonitačný poriadok .pdf
- zápisnica z výboru klubu .pdf


Pridané: 23.3.2010, zverejnené do: 2011/04/30
MS FMBB 2011

online výsledky


Reprezentácia Slovenska

IPO 3

1.Ladislav FilipDin z PolytanuMalinois
2.Koberčík ViliamOry Lubinov SlovakiaMalinois
3.Hinerova SandraAngella Betkin dvorMalinois
4.Trauer MiroslavAxell Bohemia AtevyMalinois

Agility

1.Michal HanudelQueenzulu Bohemia AlkéMalinois
2.Marcela ČapkováArny Plzenský TeufelMalinois
3.Marcela ČapkováBusy NovterpodMalinois


Mondioring 1

1.Roman Feje‘ Gora Leitman Malinois


Pridané: 29.5.2010, zverejnené do: 2011/07/29
Pridane propozicie a Prihlasky I. Vikendu s BO

- Propozície .pdf .doc
- Prihlá‘ka


Pridané: 21.2.2010, zverejnené do: 2011/04/30
Pridané informácie o seminári s Miou Skogster, Majsterkou sveta FMBB 2010

- Propozície
- Prihlá‘ka


Pridané: 18.2.2010, zverejnené do: 2011/04/30
Novoročné novinky

Organizačné novinky

- Aktualizovaný zoznam členov k 07.02.2011. Prosíme Vás, venujte zoznamu pozornosť. Pokiaľ ste členské uhradili, ale nie ste v zozname uvedení, kontaktujte ekonómku a tajomníčku klubu!
- Upravená e-mailová adresa HPCH + PCH pre malinois v zozname poradcov chovu
- Do výboru doplnené kontaktné údaje predsedkyne Kontrolnej a revíznej komisie
- Pripomíname členom, že kto nezaplatil členský príspevok do konca januára 2011, musí ho uhradiť vo vý‘ke 25,- euro. Pokiaľ po‘lete nesprávnu sumu, nebudete ako člen evidovaný.
- Aktualizovali sme Plán činnosti, prosím, venujte mu zvý‘enú pozornosť! Do plánu pribudol predov‘etkým I. Víkend s BO, ktorý sa bude konať v apríli 2011. Kompletné propozície budú nasledovať čoskoro.
- Pridané pravidlá súťaže Pes roka KCHPBO
- Žiadame v‘etkých členov, aby v záujme priebežnej aktualizácie klubovej webstránky a na‘ej databázy posielali údaje o dosiahnutých úspechoch psa (najmä pracovných, o ktorých nie je tak dobrý automatizovaný prehľad) a o zdravotných výsledkoch. V‘etko, samozrejme, doložené kópiami dokumentov.

Poradcovia chovu:

- Dovoľujeme si pripomenúť dôležitý fakt, ktorý schválila VČS v auguste 2010 a to, že podľa jej rozhodnutia MUSÍ byť majiteľ krycieho psa s trvalým pobytom na území SR členom klubu pokiaľ chce, aby jeho pes v slovenskom chove pôsobil. Z tejto skutočnosti vyplýva nemožnosť uvádzať na Pripú‘ťacie povolenie slovenského psa, ktorého majiteľ nie je členom klubu!
- Do sekcie tlačivá bolo pridané tlačivo Žiadosť o vystavenie Pripú‘ťacieho povolenia. Prosíme každého chovateľa žiadajúceho o Pripú‘ťacie povolenie, aby toto tlačivo vyplnil a vložil ako prílohu k e-mailu. Povinnosť žiadať o Pripú‘ťacie povolenie písomne (mail alebo list) bola schválená už v minulosti, toto tlačivo len ‘pecifikuje požiadavky chovateľa na Poradcu chovu. Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste si povolenia pýtali dostatočne zavčasu. Ďakujeme.

Výstavy a ‘ampióni:

MVP Trenčín, 22.01.2011, rozhodca: T. Havelka
- Na tejto výstave si dokončili ‘ampionáty:
· Ch. BASKO Almur Royal, BOT (‘ampión Slovenska) p. Aleny Murga‘ovej
· JCh. ELYOS du Moulin du Verger, BOT (Junior‘ampión Slovenska) p. Nory Takáčovej


Pridané: 7.2.2010, zverejnené do: 2011/04/30
Bonitácia plemena Belgický ovčiak    Pozývame Vás na "Bonitáciu plemena Belgický ovčiak", ktorá sa bude konať dňa 27.11.2010 v priestoroch kynologického klubu Kežmarok.


Propozície a prihlá‘ka

Pridané: 31.10.2010, zverejnené do: 2010/12/31
Majstrovstvá Sveta belgických ovčiakov – FMBB 2010

Rozhodcovia:
A: Theodor Krajčí (Czech republic)
B: Pierre Wahlström (Sweden)
C: Alfons Van Den Bosch (Belgium)


    Od 19. do 23. mája prebiehali na ‘tadióne v nemeckom Cottbuse Majstrovstvá Sveta Belgických ovčiakov. Na tejto veľkolepej akcii sa zúčastnilo okolo 1200 psov. Toto číslo nie je prehnané, pretože na rozdiel od MS WUSV alebo FCI na týchto majstrovstvách prebiehali súčasne MS v IPO3, agility, mondioringu, obedience a aj svetová výstava. Tieto Majstrovstvá tak dokonale poukazujú na v‘estrannosť využitia tohto nádherného plemena.

V kategórii IPO sme mali nominovaných piatich reprezentantov na čele s vedúcim družstva Martinom Tóthom. Najlep‘ie z tejto pätice sa umiestnila Alexandra Hinerová so svojou sučkou Angellou Betkin dvor ( A: 88, B: 81, C: 88 ), ktoré obsadili z celkového počtu deväťdesiatich ‘tartujúcich 34.miesto. Angella sa vo veľmi peknom svetle predviedla na obrane. Ukázala tu svoju razanciu, boj a plnosť zákusov. Ďal‘ím umiestneným v rebríčku bol Ladislav Filip so psom Din z Polytanu ( A: 84, B: 89, C: 80 ). Din vynikal najmä svojou temperamentnou poslu‘nosťou za ktorú bol aj pochválený rozhodcom Pierrom Wahlstromom Laco s polu s DInom obadili 42.miesto. Na 60tom mieste sa so sučkou Aska Riva Rosa umiestnila skúsená pretekárka Zuzana Pristachová ( A: 88, B: 71, C: 76 ). Táto dvojica predviedla na ťažkých terénoch veľmi pekne vypracovanú stopu. Na týchto majstrovstvách nebolo veľa vysoko obodovaných stôp. Kvôli veľmi ťažkým trávnatým terénom z piesčitým podkladom, pri ktorých najmä v časoch odparu mali psi nemalé ťažkosti. Ako ďaľ‘ím umiestneným skončil Alexander Žila so svojou Toscou Bono Campo. Táto dvojica nás už taktiež na MS nereprezentovala po prvý krát ( A: 79, B: 79, C: 73 )s celkovým počtom bodov 231 a obhájením limitu skú‘ky na MS si vybojovali 64.miesto. No a ako posledný z ná‘ho družstva pre diskvalifikáciu v oddiely C skončil Miroslav Bolech so psom Dak z Polytanu. Tejto dvojice bola veľká ‘koda, pretože na stope a poslu‘nosti predviedli veľmi pekný výkon. Bohužiaľ pri obrane Dak počas obiehaní zátarasov stratil orientáciu a priradil sa ku nohe psovoda, čo ich stálo diskvalifikáciu na obrane ( A: 81, B: 84, C:0 ). Miroslav s Dakom tak na týchto Majstrovstvách obsadili 81.miesto.

Na tohtoročných majstrovstvách sa fungovalo už podľa nových pravidiel, kde sa prvá dvadsiatka pretekárov predviedla divákom v posledný deň Majstrovstiev e‘te raz na poslu‘nosti a obrane. Majsterkou Sveta IPO pre rok 2010 sa tak stala fínska pretekárka Mia Skogster so psom Mecberger Chortoryiski. Vicemajstrom Sveta sa stal Parak Robert a Finni von der Brunnenstadt a Druhým Vicemajstrom Sveta sa stal Scherk Peter so svojím psom Bendixom vom Adlerauge.

Alexandra HinerováFOTOGALÉRIA:

Upravené: 12.10.2010, zverejnené do: 2010/12/31
Zmena terminu jesennej bonitacie!

Nový termín 27.11.2010, bliž‘ie informácie čoskoro...

Pridané: 5.10.2010, zverejnené do: 2010/11/27
nové stránky

Stránka e‘te prechádza vylaďovaním funkcionalít, preto poprosím o strpenie. Po dokončení bude priestor na Va‘e ďal‘ie návrhy a prípadné upozornenia na vylep‘enie funkcií.

Pridané: 1.10.2010, zverejnené do: 2010/12/31
MR SR BO Nitrica 2010 podľa IPO 3

    V sobotu 2. októbra sa v Nitrici konali majstrovstvá Slovenska belgických ovčiakov ,ktoré usporiadal kynologický klub Nitrica a kynologický klub Laugaricio Trenčín.

Do kategórie IPO 1 sa nikto neprihlásil , preto sa konali majstrovstvá len v kategórii IPO 3 , kde bolo prihlásených 10 pretekárov a nakoniec sa prezentovali siedmi.

    Kategóriu IPO 3 posudzoval p. Viliam Ružička ,ktorý sa tejto úlohy zhostil na výbornú a udržal napätie medzi pretekármi až do konca. Stopy boli na hline prerastenej nízkou repkou vo veľmi dobrých poveternostných podmienkach, napriek tomu väč‘ina psov mala problém s označením prvého predmetu – gumenej hadice. Za najlep‘iu stopu rozhodca p. Ružička zadal 87 bodov Miroslavovi Bolechovi so psom Dak z Polytanu.

    Obrany a poslu‘nosť prebiehali na futbalovom ihrisku.Najvy‘‘í počet bodov v poslu‘nosti dosiahol Du‘an Šajgalík so psom Blade SK Sion a to 94, ktorý dosiahol aj najvy‘‘í počet bodov v obrane a to 91. Majstrom Slovenska kategórii IPO 3 sa stal Ladislav Filip so psom Din z Polytanu ,na druhom mieste sa umiestnil Du‘an Šajgalík so psom Blade SK Sion a na treťom mieste sa umiestnil Miroslav Bolech so psom Dak z Polytanu .

    Na záver by som chcel poďakovať sponzorom f.TRENDOG výrobcovi krmív pre psov, f. z Polytanu ,obecnému úradu v Nitrici, v‘etkým členom KK Laugaricio a KK Nitrica, rozhodcovi p.Ružičkovi za korektný priebeh pretekov , figurantom p.Italymu a p. Ďuďákovi a kladačom stop p.Vi‘ňovskému a p.Pristachovi.

    Dúfam ,že budúci rok na Malom Lapá‘i uvidíme viac pretekárov ako tento rok.

Alojz Pristach


Zoznam účastníkov a výsledky  new 

Propozície MR SR vo výkone BO Nitrica 2010 (IPO1 a IPO3)

FOTOGALÉRIA:

Upravené: 12.10.2010, zverejnené do: 2010/12/31
Email ekonómka

Zmena mailovej adresy člena výboru. Ekonómka klubu
p. Alžbeta Madarová zmenila adresu na: madarovabetka@gmail.com Pôvodná adresa stráca platnosť.

Pridané: -, zverejnené do: 2010/12/31
Zmena emailu

Členka výboru Ing. Júlia Zlej‘ia zmenila emailovú adresu na zlejsiamalinois@gmail.com, prosíme neposielať správy už na pôvodnú emailovú adresu. Ďakujeme

Pridané: -, zverejnené do: 2010/12/31
Výsledky ŠKV KCHPBO 2010


Prvá fotogaléria ŠKV KCHPBO 2010.

(autorka Joanna Waś)

Prosíme majiteľov, ktorí si budú sťahovať niektoré z uvedených fotografií, aby vždy informovali autorku o tom, kde budú fotografie umiestnené. E-mail: asia@belgi.pl

Ďakujeme v‘etkým náv‘tevníkom a vystavovateľom za vytvorenie príjemnej atmosféry výstavy. Veríme, že sa takto stretneme aj na budúci rok.

Pridané: -, zverejnené do: 2010/12/31

  SKBO © 2010