LETNÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR

-

SCHÔDZE

labka Zápisnica zo schôdze z 3. 12. 2016 [.pdf súbor], príloha

labka Zápisnica zo schôdze z 19. 1. 2016 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo schôdze z 26. 9. 2015 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo schôdze z 7. 3. 2015 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo schôdze z 28. 11. 2014 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo schôdze z 21. 9. 2014 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo schôdze z 25. 4. 2014 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo schôdze z 30. 11. 2013 [.pdf súbor]
    Na Základe podnetu RaKK zo dňa 9.12. 2013 sa výbor klubu na zasadnutí konanom 11.1.2014 uzniesol že, členská schôdza konaná 30.11.2013 nebola zvolaná podľa platných stanov SKBO a je neplatná. V krátkom čase bude zvolaná mimoriadna výročná členská schôdza.

labka Zápisnica zo schôdze výboru z 30. 11. 2013 [.pdf súbor]

labka Zápisnica z MVČS z 12. 1. 2013 [.pdf súbor]

labka Zápisnica z členskej schôdze z 1. 12. 2012 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo stretnutia výboru z 30. 11. 2012 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo stretnutia výboru z 7. 7. 2012 [.pdf súbor]

labka Zápisnica z výročnej členskej schôdze z 30. 11. 2011 [.pdf súbor]

labka Zápisnica zo stretnutia výboru z 6. februára 2010 [.pdf súbor]

labka Zápisnica z členskej schôdze z 22. augusta 2009 [.pdf súbor]

PORIADKY

labka Stanovy klubu [súbor pdf]

labka Chovateľský poriadok [súbor pdf]

labka Bonitačný poriadok [súbor pdf]

labka Disciplinárny poriadok [súbor pdf]

labka Štandard plemena

labka Povahový test [súbor pdf]

labka BH-SK Skúšobný poriadok [súbor pdf]

labka BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške [súbor doc]

labka Manuál pre chovateľov SKBO [.ppt prezentácia]

KLUBOVÉ TLAČIVÁ

labka Prihláška do SKBO [súbor Word] [súbor pdf]

labka Žiadosť o pripúšťacie povolenie SKBO [súbor Word alebo súbor PDF]

labka Prihláška na bonitáciu [súbor pdf alebo súbor Word]

labka Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode [súbor Word]

labka Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice [súbor Word]

labka Hlásenie vrhu [súbor PDF]

labka Zmluva o zapožičaní suky k odchovu vrhu [súbor Word]

Správy výboru

labka Správa poradcu chovu G+L+T za rok 2011 [súbor pdf]

OZNAMY A TLAČIVÁ SKJ A UKK

labka Zmeny SKJ [súbor pdf]

labka Podmienky registrácie importovaného jedinca [súbor pdf]

labka Potvrdenie o kontrole totožnosti psa [súbor Word]

labka Zoznam FCI chránených názvov chovateľských staníc k 17.2.2015 [súbor doc]


  SKBO © 2010