KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov klubu: Slovenský klub belgických ovčiakov
Oficiálna skratka: SKBO
IČO: 36064998
Sídlo klubu: UKK, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Poštová adresa pre písomný styk: Miroslava Záchenská - Laliova 13, 976 31 Vlkanová

VÝBOR KLUBU

Predseda:

Alojz Pristach
Liptovská 2, 911 08 Trenčín
tel.: 0907 249 574
E-mail: apristach@azet.sk


Tajomník:

Miroslava Záchenská
Laliova 13, 976 31 Vlkanová
tel.: 0905 753 633
E-mail: info.skbo@gmail.com


Hlavný poradca chovu

Ing. Erika Mésarošová
Veľká dolina 241, 951 15 Mojmírovce, tel.: 0908 135 896
E-mail: poradcachovu@centrum.sk

 

Ekonóm:

Ivana Pellegrini
Dolná Mičiná 90, 974 01 Banská Bystrica, tel. 0905 260 479
E-mail: ivana.pelegrinova@gmail.com


Výcvikár:

Ján Dírer
038 61 Turčianske Kľačany 303, tel.: 0905 929 550
E-mail: jan.direr@gmail.com

PREDSEDA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE

Ján Knižacký
tel. 0907 405 234

 

WEBMASTER

Ing. Karol Skladan
J. Stanislava 6, 84105 Bratislava, 
E-mail: info@klubovavystava.sk

 


  SKBO © 2010